LACTATIEKUNDIGEPRAKTIJK
SAMEN VOEDEN

Kwaliteit


IBCLC
Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessionals die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is de taak van een lactatiekundige IBCLC om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen.


De lactatiekundige IBCLC:

  • is een borstvoedingsspecialist die Internationaal (d.m.v. examen) gecertificeerd is door de IBLCE.
  • moet elke 5 jaar opnieuw certificeren op basis van scholingspunten en praktijkuren.
  • komt in beeld als een normale borstvoedingssituatie afwijkt van de normale situatie.
  • werkt holistisch; dat betekent dat zij zich niet uitsluitend richt op het voedingsproces. De overdracht van melk is een onderdeel van het borstvoedingsproces en de borstvoedingsrelatie tussen moeder en kind.
  • beschikt over een veelheid aan competenties, vastgelegd in het beroepsprofiel van de NVL en de IBLCE.


NVL

Als zelfstandig lactatiekundige en lid van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) houd ik mij aan de algemene voorwaarden van de NVL.


WHO-code

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’. Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beinvloeding van commerciele partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.
De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk, wanneer nodig, juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

De WHO-code is in het Nederlands te lezen op de website van Stichting Babyvoeding.


Privacy

Als zelfstandig lactatiekundige en lid van de NVL houd ik mij aan het privacy protocol van de NVL. Hier staat in beschreven hoe ik om ga met persoonsgegevens.